Disclaimer - Creative&Co

Ga naar de inhoud







Disclaimer.



Hier vind je de disclaimer van creativeandco.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Creative&Co. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.
Geen garantie op juistheid.
Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan Creative&Co niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Creative&Co aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mocht ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen die mochten worden verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie die op deze website verstrekt wordt, kan niet worden beschouwd als een enig professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

De websites van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen, worden niet door Creative&Co gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Creative&Co aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

Wijzigingen.
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.creativeandco.nl op deze pagina.


Intellectueel eigendom.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud hiervan zonder schriftelijke toestemming van Creative&Co worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enige andere wijze die van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.



Zullen we samen
iets moois maken?
Rodenrijseweg 110
2651 AT Berkel en Rodenrijs


Heb je een vraag?

Terug naar de inhoud